2017 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienis

Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios "Džiaugsmo vartai"

 "Džiagsmo vartai"

 "Apreiškimas"

 "Gimimas"

 "Krikštas"

 "Kanos vestuvės"

        "Prisikėlimas"

"Sekminės"